• Získán projekt GAČR

  24.10.2011

  Pracovníci KFGG získali 4letý projekt Grantové Agentury ČR: P209/12/0317 Pozdně kvartérní vývoj komplexních gravitačních svahových deformací jižních svahů Krymských hor (Ukrajina). Laboratoř dendrogeomorfologie se na plnění tohoto projektu bude velmi výrazně podílet. Řešení projektu bude zahájeno 1.1.2012.

 • Krym 2011

  7.6.2011

  Pracovníci laboratoře a KFGG provedli terénní dendrogeomorfologický výzkum zaměřený na aktivitu blokovobahenních proudů na jižním svahu Krymských hor nad městem Jalta (Ukrajina) (fotogalerie).

 • Terénní rekognoskace západní Anatolie dokončena

  18.4.2011

  Byl dokončen výběr a terénní rekognoskace nových území pro dendrogeomorfologickou analýzu v západním Turecku. Viz. fotogalerie.

 • Úspěch pracovníka Laboratoře dendrogeomorfologie

  13.2.2011

  Vedoucí Laboratoře Dendrogeomorfologie Karel Šilhán získal dotaci v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje"Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2010", dotační titul 5.

 • Spuštění stránek

  7.12.2010

  První spuštění stránek věnujících se dendrogeomorfologickému výzkumu na KFGG PřF OU.

« Novější