Vědecká ocenění získaná členy Laboratoře dendrogeomorfologie

2017

  • Cena rektora Ostravské univerzity (doc. Karel Šilhán)

2016

  • Cena děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity (doc. Karel Šilhán)
  • 1. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů (Bc. Olga Kluzová:Růstové odezvy smrků ztepilých na sesuvnou událost Girová 2010)

2015

  • Cena rektora Ostravské univerzity (Mgr. Radek Tichavský)

2014

  • 1. místo na Studentské Vědecké konferenci v sekci Fyzické geografie a geoekologie PřF OU (Mgr. Radek Tichavský: Výzkum blokovobahenních proudů v povodí Klepáčského potoka (Hrubý Jeseník) s využitím inovací dendrogeomorfologických metod)
  • 2. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů (Mgr. Radek Tichavský: Geomorfologická analýza rychlých korytových procesů na jižních svazích Lysé hory)

2013

  • 2. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů (Mgr. Ondřej Turský: Dendrogeomorfologická analýza aktivního sesuvného území u obce Skalice (povodí Morávky))
  • 3. místo na Studentské Vědecké Konferenci v sekci Fyzická geografie a geoekologie PřF OU (Mgr. Ondřej Turský: Využití dendrogeomorfologických analýz listnatých stromů na aktivním sesuvném území obce Skalice)

2012

  • 1. místo na Studentské Vědecké Konferenci v sekci Fyzická geografie a geoekologie PřF OU (RNDr. Daniel Havlů:Výsledek rozboru sedimentologických analýz akumulací blokovobahenních proudů a náplavových kuželů v masivu Smrk (Moravskoslezské Beskydy))