Vědecká ocenění získaná členy Laboratoře dendrogeomorfologie

 • 1. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů 2020 (Bc. Andrea Fabiánová)
 • Cena děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 2019 (doc. Karel Šilhán)
 • Cena rektora Ostravské univerzity 2017 (doc. Karel Šilhán)
 • Cena děkana Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity 2016 (doc. Karel Šilhán)
 • 1. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů 2016 (Bc. Olga Kluzová)
 • Cena rektora Ostravské univerzity 2015 (Mgr. Radek Tichavský)
 • 1. místo na Studentské Vědecké konferenci v sekci Fyzické geografie a geoekologie PřF OU 2014 (Mgr. Radek Tichavský)
 • 2. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů 2014 (Mgr. Radek Tichavský)
 • 2. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů 2013 (Mgr. Ondřej Turský)
 • 3. místo na Studentské Vědecké Konferenci v sekci Fyzická geografie a geoekologie PřF OU 2013 (Mgr. Ondřej Turský)
 • 1. místo na Studentské Vědecké Konferenci v sekci Fyzická geografie a geoekologie PřF OU 2012 (RNDr. Daniel Havlů)