Externí projekty

  • 19-01866S Staré sesuvy: skutečně neaktivní? (2019-2021)
  • 19-16013S Obří sesuvy na předpolí ledovců: chybějící část příběhu vývoje Patagonského ledovcového štítu a přilehlých ledovcových jezer (2019-2021)
  • 18-19722Y Trade-off mezi radiálním růstem kmene a výnosem ovoce ve vztahu k vlastnostem xylému u roubovaných jabloní a hrušní (2018-2020)
  • GA13-15123S Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (2013-2016)

  • RRC/07/2014 DT3 (2014-2015) - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2014 - Dotační titul 3
  • MSK (2010-2011) Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. Grant Nr. 5