Externí projekty

  • GA13-15123S Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty) (2013-2016)

  • RRC/07/2014 DT3 (2014-2015) - Podpora vědy a výzkumu v MSK 2014 - Dotační titul 3
  • MSK (2010-2011) Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji. Grant Nr. 5