Sackung v nezaledněných pohořích: prostorové a chronologické chování hlubokých svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech

Sackung představuje rozsáhlé, dlouhodobě vznikající, gravitační deformace horských hřbetů. Ačkoliv jeho geneze v alpínských pohořích je dobře známá, informace o prostorovém rozšíření a chronologii tohoto fenoménu mimo původně zaledněná pohoří jsou vzácné. Nově vytvořená výškopisná data na bázi LIDARu s vysokým rozlišením pro flyšové území Vnějších Západních Karpat (Česká republika) ukazují, že sackung byl jako jev v tomto území dlouhodobě přehlížen a překvapivě představuje častý prvek mnoha horských hřbetů. Podstatou navrhovaného projektu je analyzovat prostorové rozšíření sackungu, jeho velikostní distribuci, chronologii (založenou na 10Be, 14C, OSL a dendrochronologii) a vliv na sekundární/mělčí svahové procesy v regionu, který může být považován za typovou sesuvnou krajinu, vyvíjející se bez vlivu zalednění.Výsledky projektu ukážou rozsah deformací horských hřbetů a chronologii sackungu, tj.významné informace pro hodnocení sackungu jakožto přírodní hrozby a možnosti aktivace v současných klimatických podmínkách.