Blokovobahenní proudy

 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., TOLASZ, R., (2017): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Science of the Total Environment, 579, 1904-1917. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., (2017): Snow avalanche and debris flow activity in the High Tatras Mountains: New data using dendrogeomorphic survey. Cold Regions Science and Technology, 134, 45-53. (PDF)
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2016): Spatio-temporal specifics of hydro-geomorphic processes in headwater parts of mid-mountains reconstructed based on tree-ring data – a case study from the Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 98, 369-388 (PDF)
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2016): The changing ability of Norway spruce (P. abies) to record hydrogeomorphic processes based on the age and diameter of the tree stem - a dendrogeomorphic approach. Catena, 147, 469-480. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., (2016): Recent increase in debris flow activity in the Tatras Mountains: results of a regional dendrogeomorphic reconstruction. Catena, 143, 221-231. (PDF)
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2015): Dendrogeomorfologická rekonstrukce aktivní dráhy blokovobahenního proudu v povodí Keprnického potoka (Hrubý Jeseník). Zprávy o geologických výzkumech, 65-70. (PDF)
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2015): Dendrogeomorphic approaches for understanding the initiation and behaviour of debris flows and relative torrential processes in the case of mid-mountain range (the Hrubý Jeseník Mts.; Czech Republic). Geomorphology, 246, 445-457. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., STOFFEL, M., (2015): Tree-age control on debris flow frequencies based on dendrogeomorphology: examples from a regional reconstruction in the Crimean Mountains. Earth Surface Processes and Landforms, 40, 243-251. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., (2015): Řídící faktory vzniku blokovobahenních proudů na jižních svazích Krymského pohoří. Geografie, 120, 50-63. (PDF)
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2014): Stav výzkumu blokovobahenních proudů na západních svazích Keprnické hornatiny (Hrubý Jeseník). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, 26-30.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., TOLASZ, R., (2014): Origin, triggers and spatio-temporal variability of debris flows in high-gradient channels (a case study from the culmination part of the Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9, 5-16. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., (2014): Chronology of processes in high-gradient channels of medium-high mountains and their influence on alluvial fans properties. Geomorphology, 206, 288-298. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., (2012): Tree-ring analysis in the reconstruction of slope in stabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). Geomorphology, 173-174, 174-184. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., (2011): Prostorově časová rekonstrukce výskytu blokovobahenních proudů (příkladová studie s využitím metod dendrogeomorfologie). Geografický časopis, 63, 357-367. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., (2010): Dendrochronologické datování blokovobahenních proudů (příkladová studie Slavíč; Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2009, 92-95. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., (2010): Fossil and recent debris flows in medium-high mountains (Moravskoslezské Beskydy Mts, Czech Republic). Geomorphology, 124, 238–249. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., (2008): Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu masivu Travný (Moravskoslezské Beskydy). Časopis slezského Muzea Opava (A), 57, 270–275. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., (2008): Historická chronologie  blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 8, 82–94. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., (2008): Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, 15, 74–76. (PDF)