Sesuvy

 • Šilhán, K., (2021): The age-dependent sensitivity of Picea abies (L.) Karst. to landslide movements. Science of the Total Environment 776, 145933.
 • Šilhán, K., (2021): Dendrogeomorphology of different landslide types: a review. Forests 12, 261.
 • Břežný, M., Pánek, T., Braucher, R., Šilhán, K., Chalupa, V., Lenart, J., Aster Team (2021): Old but still active: >18 ka history of rock slope failures affecting flysch anticline. Landslides 18, 89-104.
 • Fabiánová, A., Chalupa, V., Šilhán, K., (2021): Dendrogeomorphic dating vs. low-magnitude landsliding. Quaternary Geochronology 62, 101150.
 • Šilhán, K., (2021): Assessment of spoil heap landslide development using anatomical tree growth responses. Engineering Geology 281, 105988.
 • Šilhán, K., (2021): Spatial dendrogeomorphic sampling based on the specific tree growth responses induced by the landslide mechanism. Quaternary Geochronology 61, 101132.
 • Šilhán, K., (2020): Dendrogeomorphology of landslides: principles, results and perspectives. Landslides 17, 2421-2441.
 • Šilhán, K., (2020): Tree-ring based estimation of landslide areal reactivation as a fundament of magnitude-frequency assessment. Forests 11(4), 400.
 • Chalupová, O., Šilhán, K., Kapustová, V., Chalupa, V., (2020): Spatiotemporal distribution of growth releases and suppressions along a landslide body. Dendrochronologia 60, 125676.
 • Šilhán, K., (2020): Tree ring evidence of slope movements preceding catastrophic landslides. Landslides 17, 615-626.
 • Šilhán, K., Klimeš, J., Tichavský, R., (2019): The sensitivity of dendrogeomorphic approaches to assessing landslide movements. Geomorphology 347, 106869 (***)
 • Tichavský, R., Ballestros Canovas, J.A., Šilhán, K., Tolasz, R., Stoffel, M., (2019). Dry spells and extreme precipitation are the main trigger of landslides in Central Europe. Scientific Reports 9, 14560 (***)
 • Přecechtělová, H., Šilhán, K., (2019): Tree ring based estimation of the landslide movement velocity: evaluation of new experimental approach. Geomorphology  339, 104-113. (***)
 • Šilhán, K., Tichavský, R., Fabiánová, A., Chalupa, V., Chalupová, O., Škarpich, V., Tolasz, R., (2019): Understanding complex slope deformation through tree-ring analyses. Science of the Total Environment 665, 1083-1094. (***)
 • Tichavský, R., Kluzová, O., Šilhán, K., (2019): Differences between the responses of European larch (Larix decidua Mill.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) to landslide activity based on dendrogeomorphic and dendrometric data. Geomorphology 330, 57-68.(***)
 • Šilhán, K., (2019): Tree ring eccentricity in the dendrogeomorphic analysis of landslides - a comparative study. Catena 174, 1-10. (***)
 • Šilhán, K., Tichavský, R., Škarpich, V., Břežný, M., Stoffel, M., (2018): Regional, tree-ring based chronology of landslides in the Outer Western Carpathians. Geomorphology, 321, 33-44. (***)
 • Bednarik, M., Putiška, R., Dostál, I., Tornyai, R., Šilhán, K., Holzer, F., Weis, K., Ružek, I., (2018): Multidisciplinary research of landslide at UNESCO site of Lower Hodruša mining water reservoir. Landslides, 15, 1233-1251. (***)
 • Šilhán, K., (2017): Dendrogeomorphic chronologies of landslides: dating of true landslide movements? Earth Surface Processes and Landforms, 42, 2109-2118. (***)
 • Šilhán, K., (2017): Evaluation of growth disturbances of Picea abies (L.) Karst. to disturbances caused by landslide movements. Geomorphology 276, 51-58. (***)
 • Šilhán, K., Prokešová, R., Medveďová, A., Tichavský, R., (2016): The effectiveness of dendrogeomorphic methods for reconstruction of past spatio-temporal landslide behaviour. Catena, 147, 325-333. (***)
 • Šilhán, K., (2016): How different are the results acquired from mathematical and subjective methods in dendrogeomorphology? Insights from landslide movements. Geomorphology, 253, 189-198. (***)
 • Šilhán, K., (2015): Can tree tilting indicate mechanisms of slope movement? Engineering Geology, 199, 157-164.(***)
 • Šilhán, K., Stoffel, M., (2015): Impacts of age-dependent tree sensitivity and dating approaches on dendrogeomorphic time series of landslides. Geomorphology, 236, 34-43. (***)
 • Šilhán, K., Pánek, T., (2014): Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup. Geografie,119, 50-66. (***)
 • Šilhán, K., Pánek, T., Dušek, R., Havlů, D., Brázdil, R., Kašičková, L., Hradecký, J., (2013): The dating of bedrock landslide reactivations using dendrogeomorphic techniques: the Mazák landslide, Outer Western Carpathians (Czech Republic). Catena, 104, 1-13. (***)
 • Šilhán, K., (2012): Dendrogeomorphological analysis of the evolution of slope processes on flysch rocks (Vsetínské vrchy Mts; Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 7, 39-49. (***)
 • Šilhán, K., Pánek, T., Hradecký, J., (2012): Tree-ring analysis in the reconstruction of slope in stabilities associated with earthquakes and precipitation (the Crimean Mountains, Ukraine). Geomorphology, 173-174, 174-184. (***)
 • Pánek, T., Šilhán, K., Tábořík, P., Hradecký, J., Smolková, V., Lenárt, J., Brázdil, R., Kašičková, L., Pazdur, A., (2011): Catastrophic slope failure and its precedings: case of the May 2010 Girová Mountain long-runout rockslide (Czech Republic). Geomorphology, 130, 352-364. (***)

Ostatní publikace:

 • ŠILHÁN, K., (2015): Nová data o reaktivacích vybraných svahových deformací na Vsetínsku. Zprávy o geologických výzkumech, 61-64. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., PROKEŠOVÁ, R., MEDVEĎOVÁ, A., ŠKODOVÁ, M., KARDOŠ, M., (2015): Před- a po-reaktivační pohyby sesuvu Ľubietová 1977. Zprávy o geologických výzkumech., 135-140. (PDF)
 • ŠILHÁN, K., RŮŽEK, I., BURIAN, L., PUTIŠKA, R., (2015): Aktivita sesuvu u obce Kozárovce (okres Levice, Slovensko). Zprávy o geologických výzkumech., 141-144. (PDF)