doc. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

 • ksVedoucí laboratoře
 • docent na KFGG PřF OU
 • docent na KBI PřF UHK
 • Školitel doktorandů v doktorském studijním oboru Environmentální geografie a Aplikovaná biologie a ekologie
 • PR Laboratoře Dendrogeomorfologie
 • h-index: 21 (WoS)
 • web: KFGG OSU; KBI UHK

karel.silhan@dendroman.cz

karel.silhan@osu.cz

karel.silhan@uhk.cz


2014 – doc.
– Fyzická geografie a geoekologie
2009 – Ph.D.
- Environmentální geografie
2007 – RNDr. – Fyzická geografie a geoekologie
2006 – Mgr. – Fyzická geografie a geoekologie

Specializace:

 • dendrogeomorfologie
 • dynamická geomorfologie
 • svahové procesy

Studované regiony:

Vnější Západní Karpaty, Česká křídová tabule, Tatry (Slovensko), Slovenské rudohoří (Slovensko), Kamenné hory (Polsko), Krymské hory (Ukrajina), Kavkaz (Rusko), Căliman (Rumunsko), Taurus (Turecko), Kréta (Řecko), Patagonie (Argentina)

Zájmy: rybaření, běh

Impaktované publikace:

2021

 • Šilhán, K., Galia, T., (in revision): What does dendrogeomorphology tell us about past river discharges? Journal of Hydrology
 • Wiśniewská, K., Šilhán, K., (in review): The anatomy-based definition of the compression wood intensity of Picea abies (L.) H. Karst. for dendrogeomorphic purposes. Trees - Structure and Function
 • Šilhán, K., Lenart, J., (in review): Chronic rockfall in abandoned quarry: chronology, modelling and implications. Geoheritage
 • Šilhán, K., (in revision): A new tree-ring-based index for the expression of spatial landslide activity and the assessment of landslide hazards. Geomatics, Natural Hazards and Risk
 • Šilhán, K., (in revision): Specifics of frontal landslides on the undercut river terrace bank: insights owing to dendrogeomorphology. Applied Geography

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008