Mgr. Radek Tichavský, Ph.D.

radek.tichavsky@osu.cz

 

 • leden-červenec 2016: výzkumná stáž na University of Berne (dendrolab.ch)
 • Ph.D. (2013 - 2017) Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor Environmentální geografie
 • Mgr. (2011 – 2013) Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor Fyzická geografie a geoekologie
 • Bc. (2008 – 2011) Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, obor Fyzická geografie a geoekologie

 

 • odborné zaměření: dendrogeomorfologie, geomorfologie vysokogradientových toků
 • současný výzkum: časoprostorová rekonstrukce blokovobahenních proudů ve vysokogradientových tocích Hrubého Jeseníku
 • diplomová práce: Geomorfologická analýza rychlých korytových procesů na jižních svazích Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy)
 • zájmy: turistika, běžky, kolo, hra na klavír, vlaky...
 • ocenění:
  • Cena rektora 2015 (Ostravská univerzita)
  • 1. místo na Studentské Vědecké konferenci v sekci Fyzické geografie a geoekologie PřF OU (2014)
  • 2. místo v soutěži o nejlepší geomorfologickou práci v ČR vyhlášenou Českou Asociací Geomorfologů (2014)

Impaktované publikace:

 • GALIA, T., ŠILHÁN, K., RUIZ-VILLANUEVA, V., TICHAVSKÝ, R., STOFFEL, M., (2017): Temporal dynamics of instream wood in headwater streams draining mixed Carpathian forests. Geomorphology , 292, 35-46.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., TOLASZ, R., (2017): Tree ring-based chronology of hydro-geomorphic processes as a fundament for identification of hydro-meteorological triggers in the Hrubý Jeseník Mountains (Central Europe). Science of the Total Environment, 579, 1904-1917.
 • ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., (2017): Snow avalanche and debris flow activity in the High Tatras Mountains: New data using dendrogeomorphic survey. Cold Regions Science and Technology, 134, 45-53.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2016): Spatio-temporal specifics of hydro-geomorphic processes in headwater parts of mid-mountains reconstructed based on tree-ring data – a case study from the Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography, 98, 369-388.
 • ŠILHÁN, K., PROKEŠOVÁ, R., MEDVEĎOVÁ, A., TICHAVSKÝ, R., (2016): The effectiveness of dendrogeomorphic methods for reconstruction of past spatio-temporal landslide behaviour. Catena, 147, 325-333.
 • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., HRADECKÝ, J., TICHAVSKÝ, R., (2016): Polygenetic origin and surface development of the Laspi slope deformation (Crimean Mountains): the multidisciplinary approach. Zeitschrift für Geomorphologie, 60, 11-20.
 • ŠILHÁN, K., TICHAVSKÝ, R., (2016): Recent increase in debris flow activity in the Tatras Mountains: results of a regional dendrogeomorphic reconstruction. Catena, 143, 221-231.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2016): The changing ability of Norway spruce (P. abies) to record hydrogeomorphic processes based on the age and diameter of the tree stem - a dendrogeomorphic approach. Catena, 147, 469-480.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2015): Dendrogeomorphic approaches for understanding the initiation and behaviour of debris flows and relative torrential processes in the case of mid-mountain range (the Hrubý Jeseník Mts.; Czech Republic). Geomorphology, 246, 445-457.
 • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., TOLASZ, R., (2014): Origin, triggers and spatio-temporal variability of debris flows in high-gradient channels (a case study from the culmination part of the Moravskoslezské Beskydy Mts.; Czech Republic). Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 9, 5-16.