Ukončené

Disertační

 • RNDr. Karel Šilhán, Ph.D. (2009): Geomorfologie blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech

Diplomové

 • Mgr. Lucie Tomčíková (2012): Dendrogeomorfologická analýza geomorfologických procesů v povodí potoků Zimný a Suchý (východní svah Lysé hory; Moravskoslezské Beskydy)
 • Mgr. Ondřej Turský (2012): Dendrogeomorfologická analýza aktivního sesuvného území u obce Skalice (povodí Morávky)
 • Mgr. Libor Borák (2012): Využití dendrogeomorfologických analýz při stanovení bank-full koryta vybraných toků Moravskoslezských Beskyd
 • Mgr. Antonín Divácký (2011): Analýza radiálního růstu kmene smrku ztepilého Picea abies (L.) KARST.
 • Mgr. Romana Klepková (2010): Dendrogeomorfologický výzkum svahů s projevy skalních řícení v oblasti Lysé hory (Moravskoslezské Beskydy)
 • Mgr. Monika Šulcová (2010): Geomorfologie blokovobahenních proudů v masivu Travný (Moravskoslezské Beskydy)
 • Mgr. Tomáš Myslikovjan (2009): Analýza radiálního růstu buku lesního Fagus sylvatica v Národní přírodní rezervaci Salajka

Bakalářské

 • Bc. Markéta Rotková (2012): Dendrogeomorfologická analýza korytových geomorfologických procesů v povodí potoku Slezina (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Karolína Majdová (2011): Dendrogeomorfologická analýza prostorové distribuce aktivity skalního řícení pod vrcholem Skalka (údolí Černé Ostravice)
 • Bc. Barbora Knapíková (2011): Dendrogeomorfologická rekonstrukce aktivity blokovobahenních proudů v povodí Velkého Kobylíku (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Michal Koch (2011): Dendrogeomorfologický výzkum recentního katastrofického sesuvu na jižním svahu Girové (Jablunkovské mezihoří)
 • Bc. Radek Tichavský (2011): Dendrogeomorfologická rekonstrukce povodňových událostí potoku Mazák (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Lenka Víchová (2011): Dendrogeomorfologický výzkum fosilního sesuvného území na jižním svahu Girové (Jablunkovské mezihoří)  
 • Bc. Jan Čouka (2010): Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Daniel Kuča (2010): Dendrogeomorfologická analýza skalního řícení na západním svahu Smrku (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Renáta Pyszková (2010): Geomorfologický výzkum svahové deformace na východním svahu Kozích hřbetů (Horní Lomná, Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Ondřej Turský (2010): Dendrochronologická analýza skalního řícení na západním svahu Smrku (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Marek Václavek (2010): Dendrochronologická analýza skalního řícení na severním svahu Ropice (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Antonín Divácký (2009): Vliv působení ozónu na radiální růst smrku ve vrcholové části Lysé hory v Moravskoslezských Beskydech
 • Bc. Hana Zahradníková (2009): Dendrogeomorfologický výzkum skalního řícení na západním svahu masivu Smrk (Moravskoslezské Beskydy)
 • Bc. Romana Klepková (2008): Geomorfologie blokovobahenních proudů v masivu Slavíč (Moravskoslezské Beskydy)