Floods

Other publications:

  • ŠILHÁN, K., (2011): Dendrogeomorfologická analýza časové dotace sedimentů do vysokogradientového toku (příkladová studie Satina; Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2010, 19-22. (PDF)
  • ŠILHÁN, K., STACKE, V., (2011): The present-day geomorphic activity of alluvial fan (a case study from the Moravskoslezské Beskydy Mts. based on dendrogeomorphological methods). Moravian Geographical Reports, 19, 18-29. (PDF)