Debris flows

Other publications:

  • TICHAVSKÝ, R., ŠILHÁN, K., (2014): Stav výzkumu blokovobahenních proudů na západních svazích Keprnické hornatiny (Hrubý Jeseník). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013, 26-30.
  • ŠILHÁN, K., (2011): Prostorově časová rekonstrukce výskytu blokovobahenních proudů (příkladová studie s využitím metod dendrogeomorfologie). Geografický časopis, 63, 357-367. (PDF)
  • ŠILHÁN, K., (2010): Dendrochronologické datování blokovobahenních proudů (příkladová studie Slavíč; Moravskoslezské Beskydy). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 2009, 92-95. (PDF)
  • ŠILHÁN, K., (2008): Dendrochronologie kuželu blokovobahenních proudů na západním svahu masivu Travný (Moravskoslezské Beskydy). Časopis slezského Muzea Opava (A), 57, 270–275. (PDF)
  • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., (2008): Historická chronologie  blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 8, 82–94. (PDF)
  • ŠILHÁN, K., PÁNEK, T., (2008): Výzkum a výskyt blokovobahenních proudů v Moravskoslezských Beskydech. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, 15, 74–76. (PDF)